W Stolicy bez wątpienia największą koncentracją , a w szczególności tzw. Centralny Obszar Biznesu.1 Na szczególną uwagę zasługują również skupiska obiektów  i Służewcu Przemysłowym powstałe na skutek odzyskiwania terenów po upadającym przemyśle oraz ze względu na bliskość portu lotniczego.

Biura na Służewcu Przemysłowym

Aktualnie Służewiec Przemysłowy traci na znaczeniu jako istotny punkt na biurowej mapie stolicy, jednak w latach 2005-2015 był najbardziej dynamicznie rozwijającym się skupiskiem biurowym w Warszawie. Zdaniem analityków z JLL na Służewcu Przemysłowym zaobserwować można było tzw. efekt kuli śnieżnej, polegający na „przyciąganiu” przez firmy, które już podpisały umowy najmu w tym rejonie kolejnych podmiotów. Warto wspomnieć, że na Służewcu Przemysłowym swoje biura lokowali kolejno wszyscy najwięksi operatorzy telefoniczni w Polsce: Polkomtel, Netia, Play czy T-Mobile. Gęsta zabudowa biurowa zlokalizowana jest również w południowo-zachodniej części miasta- wzdłuż Al. Jerozolimskich.

Na znaczeniu nabiera również Wola, gdzie w ostatnich latach powstało wiele znaczących projektów biurowych, a kilkanaście inwestycji jest aktualnie w trakcie realizacji. Rosnąca popularność tej dzielnicy spowodowana jest m.in. budową drugiej linii metra. Plan zagospodarowania przestrzennego okolic Ronda Daszyńskiego na Woli, przewiduje przyrost nawet 1 mln. m2 powierzchni biurowej w ciągu najbliższych kilku lat.2

Parki biurowe w Warszawie

Warte podkreślenia jest również istnienie w Warszawie tzw. parków biurowych- czyli grup obiektów usytuowanych na obrzeżach miasta, które charakteryzują się bliskością głównych arterii komunikacyjnych czy lotniska. Przykładem takiej inwestycji może być Poleczki Business Park, który docelowo będzie oferował ok. 210 tys. m2 powierzchni biurowej do wynajęcia.3

1 Centralny Obszar Biznesu jest to pojęcie używane przez specjalistów zajmujących się obsługą rynku nieruchomości biurowych. Granice Centralnego Obszaru Biznesu mają charakter umowny i wyznaczają je miejsca największej koncentracji obiektów biurowych. Por. P. Śleszyński, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2004, s. 40.
2 http://www.propertynews.pl/biura/na-woli-rosnie-nowe-zaglebie-biurowe,36517.html, (dostęp 7.07.2016)
3 Zgodnie z danymi inwestora, http://www.poleczkibusinesspark.pl/static/show/id=3, (dostęp 3.04.2016)