Waloryzacja stawki czynszu za wynajem lokalu biurowego

Powszechnie stosowane jest wprowadzenie do umowy najmu powierzchni biurowej rocznej podwyżki czynszu, zwanej indeksacją. Waloryzacja ma co prawda na celu głównie ochronę praw wynajmującego, w szczególności niwelowanie efektów inflacji, jednak ma ona również duże znaczenie dla najemcy lokalu biurowego w kontekście ryzyka umowy najmu, szczególnie długoterminowej. Bardzo istotne jest więc dobranie odpowiedniego sposobu indeksowania opłat czynszowych, dostosowanego każdorazowo do konkretnej umowy najmu powierzchni biurowej.

Jak indeksuje się opłatę czynszu za powierzchnię biurową?

W komercyjnych umowach najmu używa się różnych wskaźników indeksacji, a ich wybór determinowany jest głównie walutą, w jakiej denominowane jest zobowiązanie czynszowe. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami inflacji są te oparte na bazie ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dla umów najmu lokalu biurowego gdzie stawka czynszu wyrażona jest w PLN, zazwyczaj używa się wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku umów najmu biura denominowanych w walutach obcych, istnieje szerszy wachlarz wyboru wskaźnika. W dzisiejszych realiach rynkowych większość umów najmu powierzchni biurowej podpisywana jest w EUR, a najczęściej stosowanym wskaźnikiem jest Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), który publikuje Biuro Statystyczne Unii Europejskiej. Istotnym czynnikiem ryzyka związanym z indeksowaniem stawek czynszowych za wynajem biura jest również określenie częstotliwości waloryzacji oraz jej terminu.

Nasi eksperci nie tylko zaoferują dopasowaną do Państwa potrzeb , ale także dokładnie przeanalizują i wesprą Państwa w negocjacjach zapisów umowy najmu.

tel. +48 22 164 78 28
e-mail: kontakt@vertigogroup.pl

Zapraszamy do kontaktu.