Bezpieczny powrót do biura po pandemii

Pandemia wywołana koronawirusem COVID-19 spowodowała trwałe zmiany w naszych zachowaniach i odmieniła nasze przyzwyczajenia. W dużej mierze dotyczy to także naszego podejścia do pracy. Dla wielu z nas radykalnie zmienił się charakter świadczenia obowiązków zawodowych. Niektórzy zostali zmuszeni do gruntownego przedefiniowania swojego myślenia o pracy, jak również poszukiwania zupełnie nowych wyzwań zawodowych.

Mając za sobą doświadczenie kilku fal pandemii COVID-19, część pracodawców decyduje się przywrócić pracę w biurze. Mniejsza liczba zachorowań, coraz więcej zaszczepionych osób, jak również coraz większa wiedza o ochronie przed zakażaniem skłaniają szefów oraz menedżerów do ściągnięcia swoich pracowników do biur. Już jakiś czas słyszymy zarówno o firmach, które przywróciły pracę biurową, jak również o tych, które zdecydowały się na trwałą zmianę, czyli wprowadzenie modelu hybrydowego.

Model pracy po pandemii

Jak pandemia wpłynęła na rynek nieruchomości w Polsce? Potrzebujemy co najmniej kilku lat od ustania pandemii, aby przekonać się, jaki model pracy stanie się standardem. Część przedsiębiorców prawdopodobnie postawi na powrót do biur w pełnym wymiarze, argumentując ten fakt lepszą komunikacją między pracownikami, wyższą wydajnością czy po prostu niemożnością wykonywania na dłuższą metę zlecanych zadań w trybie zdalnym. Inni z kolei liczą oszczędności płynące z pozostawienia pracowników na home office i coraz chętniej rozważają wprowadzenie opcji hot desk w swoich biurach. Niemała część pracodawców prawdopodobnie pozostanie przy modelu hybrydowym.

Jakie środki bezpieczeństwa zachować, aby zminimalizować ryzyko zakażenia w biurze?

Niezależnie od tego, czy powszechny stanie się całkowity powrót do biur czy przeważy model hybrydowy, wiele wskazuje na to, że w stuprocentowym trybie zdalnym pozostaną nieliczni. Dlatego też zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą dobrze przygotować się na powrót swoich pracowników. Niektórzy szefowie firm już teraz myślą o benefitach powitalnych oraz o innych zachętach dla tych, którzy zdecydują się na powrót.

Należy jednak zdać sobie sprawę, że pandemia nadal budzi duży niepokój. Stres wywołany lękiem przed zakażeniem może negatywnie przełożyć się na efektywność pracy jednostek oraz całych zespołów, jak również ujemnie wpłynąć na satysfakcję z wykonywanej pracy. Stąd też ważna rola pracodawców w zagwarantowaniu pracownikom poczucia nie tylko fizycznego, ale i psychicznego bezpieczeństwa.

Przed pracodawcami stoi zatem spore wyzwanie. W pierwszej kolejności powinni zapoznać się z zasadami minimalizowania ryzyka zakażenia. Pracownicy powinni zatem pamiętać o konieczności zachowania dystansu społecznego. Dobrze, jeśli ich stanowiska pracy umieszczone zostaną w bezpiecznej odległości od siebie. Jeśli nie pozwala na to przestrzeń, biurka warto rozdzielić specjalnymi zasłonami ochronnymi.

Podczas spotkań oraz przebywając w przestrzeniach wspólnych, pracownicy powinni zakładać maseczki ochronne. Pracodawca powinien zapewnić im maseczki jedno bądź wielorazowe oraz poinstruować, w których miejscach biura noszenie ich jest obowiązkowe.

Rolą pracodawcy jest także zadbanie o środki do dezynfekcji rąk. Te powinny być łatwo dostępne bez konieczności przemierzania długich odcinków. Środek dezynfekujący powinien zawierać co najmniej 60% alkoholu. Dezynfekcji powinny podlegać także powierzchnie zwłaszcza te, które są często używane i dotykane. Takie powierzchnie należy dezynfekować co najmniej raz dziennie.

Pracodawca może też zaproponować pomiar temperatury przed wejściem pracownika do biura. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepiej wprowadzone środki bezpieczeństwa nie chronią w 100% przed zarażeniem. Dlatego każda firma powinna posiadać dokładny plan działania na wypadek pojawienia się w biurze osoby zakażonej.

Obecna sytuacja wymaga od pracodawców elastycznego podejścia do obowiązku pracy z biura. Ci, którym szczególnie zależy na przywróceniu pracy biurowej, powinni jak najlepiej zadbać o wszelkie środki bezpieczeństwa, jak również wdrożyć odpowiednie działania zmierzające do zwiększenia komfortu psychicznego podwładnych. Przed podjęciem takiej decyzji każdy przedsiębiorca powinien ocenić ryzyko, jakie niesie praca w biurze. A jeśli mały metraż lokalu biurowego do wynajęcia nie pozwala pomieścić wszystkich pracowników, być może warto pomyśleć o wynajmie większej powierzchni biurowej?


Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz biura do wynajęcia w Warszawie lub najemcy dla swojego lokalu:

Tel: +48 221647828
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl