Prowizja dla agentów nieruchomości komercyjnych

Co do ram prawnych szczególne znaczenie ma tuUstawa o gospodarce nieruchomościami, jednak określa ona tylko ogólne ramy funkcjonowania umowy pośrednictwa. Poza wspomnianą ustawą, zasadnicze znaczenie ma zapisana w Kodeksie cywilnymzasada swobody umów, zgodnie z którą pośrednik i klient (niezależnie czy klientem jest najemca czy wynajmujący) mogą swobodnie ukształtować kwestie wynagrodzenia.

Kto płaci prowizję dla pośredników wynajmu biur?

Na polskim rynku nieruchomości biurowych standardem jest, że wynagrodzenie pośrednika/doradcy nieruchomości pokrywane jest przez właściciela budynku biurowego, czyli wynajmującego. W szczególności taki schemat wynagradzania agenta dotyczy sytuacji gdy wynajmującym jest duży deweloper czy fundusz inwestycyjny będący właścicielem nieruchomości. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątki i sytuacje, kiedy wynajmujący nie przewidział budżetu na wynagrodzenia pośrednika, jednak w 99% taka prowizja zawsze jest uwzględniana.

Od czego zależy wysokość prowizji doradcy nieruchomości komercyjnych?

Na rynku nieruchomości biurowych, szczególnie w przypadku wynajmu typowych biurowców, zazwyczaj podpisywane są długoterminowe umowy najmu i między innymi w zależności od ich długości określa się wysokość prowizji pośrednika, która najczęściej jest wyrażona jako wielokrotność miesięcznego czynszu. Warto tu podkreślić, że do wyliczenia tej prowizji brany jest pod uwagę jedynie czynsz – bez opłat eksploatacyjnych. Należy przyjąć, że wynagrodzenie brokera na rynku wynajmu powierzchni biurowych to przedział pomiędzy 1-3 krotności czynszu płaconego przez najemcę.

Warto podkreślić, że umowa pośrednictwa na rynku nieruchomości komercyjnych powinna być traktowana jako tzw. umowa rezultatu, a wynagrodzenie agencji nieruchomości należne jest jej dopiero po podpisaniu umowy najmu i najczęściej spełnieniu określonych, dodatkowych warunków- na przykład wpłaty przez najemcę kaucji lub zapłaty pierwszego czynszu najmu na rzecz wynajmującego.

Podsumowanie zasad pobierania prowizji brokera nieruchomości

Podsumowując powyższe należy wyciągnąć podstawowy wniosek. Po pierwsze, jeśli najemca poszukujący biura na wynajem zgłasza się do profesjonalnej agencji nieruchomości specjalizującej się w wynajmie biur, powinien spodziewać się, że wynagrodzenie za skuteczne znalezienie i podpisanie umowy najmu spoczywać będzie na wynajmującym nieruchomość biurową.


W agencji nieruchomości komercyjnych Vertigo Property Group dokładamy wszelkich starań, aby działać zgodnie z opisanym powyżej standardem rynkowym. Klienci, którzy zgłaszają się do nas z zapotrzebowaniem na biuro, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z naszym wynagrodzeniem. Jeśli poszukują Państwo biura lub doradztwa w zakresie najmu powierzchni biurowej, zapraszamy do kontaktu! Nasi brokerzy przedstawią aktualne biura do wynajęcia w Warszawie. Dodatkowo doradzimy na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę najmu nowego biura!

Tel: +48 22 164 78 28
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl