Najem biura krok po kroku 

Pierwszym krokiem do najmu lokalu biurowego musi stać się analiza rynku. Warto zastanowić się także nad planami firmy, jej drogą rozwoju (także na najbliższe lata), profilem działalności. Dopiero po dokonaniu szczegółowych analiz przedsiębiorca może określić potrzeby lokalowe firmy. Coraz częściej najemcy korzystają z usług profesjonalnych agencji nieruchomości komercyjnych, które nie tylko pomagają w załatwianiu wielu formalności i pośredniczą przy najmie lokalu. Doradcy doskonale znają rynek nieruchomości. Po zapoznaniu się z potrzebami firmy przygotują oni szereg propozycji biur do wynajęcia, które spełnią wymagania najemcy i których najem będzie korzystny. Kolejnym krokiem w procesie najmu lokalu biurowego staje się zazwyczaj podpisanie listu intencyjnego. Warto pamiętać, że list intencyjny nie jest umową. Błędnie nazywany umową intencyjną nie ma mocy prawnej. 

List intencyjny na rynku wynajmu nieruchomości biurowych

Właściwa umowa najmu lokalu biurowego lub całej nieruchomości biurowej często poprzedzona jest inną formą zapisu wzajemnych ustaleń stron najmu takich jak: list intencyjny, umowa przedwstępna oraz umowa warunkowa. W praktyce gospodarczej na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym na rynku biur na wynajem, szczególne znaczenie ma list intencyjny. Nie jest on co prawda uregulowany prawnie, nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego, a ustalenia w nim zawarte nie są prawnie wiążące. Ma on jednak na celu określenie ram ustalonych warunków oraz intencji, planów stron co do zawarcia umowy najmu. Podpisanie listu intencyjnego stanowi zazwyczaj pierwszy krok w negocjacjach szczegółowych warunków najmu powierzchni biurowej. List intencyjny niejako podsumowuje wszystkie dotychczasowe ustalenia pomiędzy wynajmującym, a najemcą. Zazwyczaj list intencyjny zawiera najważniejsze warunki biznesowe oraz szczegóły dotyczące terminów realizacji konkretnych faz procesu. Podpisany dokument zawiera także ustalenia na temat komercjalizacji najmowanej powierzchni. Warto umieścić w nim również dodatkowe rozwiązania, które często podpowiada nam zatrudniony doradca, będący doświadczonym na rynku nieruchomości ekspertem. Nie ma jednego wzoru listu intencyjnego wynajmu lokalu. Każda sytuacja najmowania lokalu użytkowego jest indywidualna. Doświadczony specjalista w branży będzie doskonale wiedział, na co zwrócić szczególną uwagę, dlatego też warto zaufać doradcy i przy przygotowywaniu listu intencyjnego skorzystać z jego wskazówek. 

List intencyjny a umowa przedwstępna najmu

Zdarza się, że strony decydują się na pominięcie podpisania listu intencyjnego. W takiej sytuacji od razu przystępuje się do negocjacji umowy najmu, czasem zdarza się podpisanie umowy przedwstępnej najmu. Umowa przedwstępna to dokument posiadający moc prawną. W przypadku jej zerwania strony muszą liczyć się z konsekwencjami, na przykład poniesieniem pewnych kosztów. Finalnie wiążącą umową jest umowa najmu. Po jej zawarciu można przystąpić do realizacji zawartych w niej ustaleń, na przykład aranżacji najętej powierzchni (oczywiście na zasadach ustalonych w umowie). Warto pamiętać, że im więcej ustaleń znajdzie się w liście intencyjnym, tym mniej kwestii będziemy musieli negocjować podczas finalnych rozmów poprzedzających podpisania umowy najmu biura. Rezygnacja z podpisania listu intencyjnego nie jest więc często dobrą decyzją. 

Head of Terms na rynku wynajmu biur

Istotne znaczenie na rynku nieruchomości komercyjnych ma również wyglądający bardzo podobnie i spełniający analogiczną rolę do listu intencyjnego dokument zwany  Head of Terms. Dokumenty te stanowią również sygnał dla banku i instytucji finansujących inwestycję biurową, jakie są możliwości komercjalizacji obiektu i jacy potencjalni najemcy są nim zainteresowani wynajmem biura. Dokumenty nazywa się także „założeniami wstępnymi”. Chociaż tak jak list intencyjnyHead od Termsnie ma mocy prawnej, jest dokumentem i świadczy o planach i intencjach stron. 

Warunkowa umowa najmu powierzchni biurowej

W praktyce gospodarczej rynku nieruchomości komercyjnych, w tym rynku biur na wynajem, coraz częściej spotyka się warunkowe umowy najmu. Zawierają one określony w jasny i weryfikowalny sposób warunek, który zawiesza wejście w życie umowy wynajmu biura. Może to być na przykład wymóg skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy najmu powierzchni biurowej przez najemcę z aktualnym wynajmującym. Warunkowa umowa najmu określa nie tylko to, co należy uczynić, aby finalna umowa najmu powierzchni biurowej weszła w życie, ale i termin, w którym warunki muszą zostać zrealizowane. 

Dokumenty takie jak list intencyjny,Head od Termsczy czy też warunkowa umowa najmu czy umowa przedwstępna są świadectwem dobrej woli wyjmującego i najemcy. Chociaż dwa z nich nie mają mocy prawnej, nie można ich lekceważyć. Warto pamiętać, że najważniejszymi wartościami w biznesie pozostają zaufanie i wiarygodność. To one świadczą o stronach i są zapowiedzią wieloletniej współpracy.


Zadzwoń do nas już teraz, a przygotujemy dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ofertę lokali biurowych na wynajem. Dodatkowo doradzimy na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę najmu nowego biura. Sprawdź!

Tel: +48 22 164 78 28
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl