List intencyjny na rynku wynajmu nieruchomości biurowych

Właściwa umowa najmu lokalu biurowego lub całej nieruchomości biurowej, często poprzedzona jest inną formą zapisu wzajemnych ustaleń stron najmu takich jak: list intencyjny, umowa przedwstępna oraz umowa warunkowa.
W praktyce gospodarczej na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym na rynku biur na wynajem, szczególne znaczenie ma list intencyjny. Nie jest on co prawda uregulowany prawnie, nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego, a ustalenia w nim zawarte nie są prawnie wiążące. Ma on jednak na celu określenie ram ustalonych warunków oraz intencji stron co do zawarcia umowy najmu. Podpisanie listu intencyjnego stanowi zazwyczaj pierwszy krok w negocjacjach szczegółowych warunków najmu powierzchni biurowej.

Head of Terms na rynku wynajmu biur

Istotne znaczenie na rynku nieruchomości komercyjnych ma również, wyglądający bardzo podobnie i spełniający analogiczną rolę do listu intencyjnego dokument zwany  Head of Terms. Dokumenty te stanowią również sygnał dla banku i instytucji finansujących inwestycję biurową, jakie są możliwości komercjalizacji obiektu i jacy potencjalni najemcy są nim zainteresowani wynajmem biura.

Warunkowa umowa najmu powierzchni biurowej

W praktyce gospodarczej rynku nieruchomości komercyjnych, w tym rynku biur na wynajem, coraz częściej spotyka się warunkowe umowy najmu. Zawierają one określony w jasny i weryfikowalny sposób warunek, który zawiesza wejście w życie umowy wynajmu biura. Może to być na przykład wymóg skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy najmu powierzchni biurowej przez najemcę z aktualnym wynajmującym.