Z czego wynika ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe polega na potencjalnej zmianie dochodu, która wynika z nieoczekiwanych zmian kursu obcej waluty. Na zmianę kursów walut wpływają różne czynniki takie jak wahania koniunkturalne czy zawirowania na rynkach finansowych, co szczególnie widać na rynkach, które dopiero się rozwijają. Na przykład kurs złotówki względem euro od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do lipca 2008 wzrósł o około 33%, a następnie w okresie 10 miesięcy spadł o ponad 45%.

Czynsz najmu lokalu biurowego – w jakiej walucie podpisywane są umowy?

Aktualnie większość umów najmu powierzchni biurowej denominowanych jest w euro, a płatności dokonywane są w polskich złotych, na podstawie średniego kursu, publikowanego przez Narodowy Bank Polski, obliczonego na dzień poprzedzający wystawienie faktury. W niektórych przypadkach możemy spotkać się również z umowami wynajmu lokali biurowych, które określane są we frankach szwajcarskich lub dolarach, ale aktualnie ich udział jest marginalny. Najbezpieczniejszy i najbardziej pożądany przez przedsiębiorców działających w Polsce jest czynsz określony w polskich złotych. Na skutek wzrastającej konkurencji na rynku powierzchni biurowych, wielu właścicieli nieruchomości łagodzi swoja politykę co do waluty umowy najmu i dopuszcza podpisywanie umów gdzie czynsz określony jest w złotówkach.

Szukasz biura do wynajęcia?

tel. +48 22 164 78 28
e-mail: kontakt@vertigogroup.pl

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i elastycznemu podejściu do każdego Klienta, gwarantujemy najlepsze  w Warszawie.