W jaki sposób wynajmujący może podnieść czynsz za lokal biurowy?

Podwyższenie stawki czynszu za najem powierzchni biurowej zawsze musi zostać poprzedzone złożeniem najemcy przez wynajmującego oświadczenia o wypowiedzeniu jej dotychczasowej wysokości. Jest to oświadczenie woli wynajmującego lokal biurowy, dlatego nie wymaga zgody najemcy, jak również co do zasady – jest skuteczne nawet jeśli najemca odmówi jego przyjęcia. Termin złożenia wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu ustawowo wynosi najpóźniej miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jednak strony umowy najmu powierzchni biurowej mogą ustalić dłuższy termin. Aby oświadczenie było skuteczne musi być w formie pisemnej. Jeśli najemca nie zgadza się na podwyżkę – umowa najmu lokalu biurowego wygasa po upływie okresu wypowiedzenia.

Podwyżka czynszu a czas zawartej umowy najmu lokalu biurowego?

Kwestią sporną jest, czy zmiany wysokości czynszu dokonać można tylko przy umowach najmu lokalu biurowego na czas nieoznaczony, czy również w przypadku umów na czas oznaczony – w polskim prawodawstwie nie ma bowiem zapisu jasno regulującego tą kwestię. Przyjmuje się zatem, że wynajmujący ma prawo do podwyższenia czynszu najmu biura w obu przypadkach.

Jak zabezpieczyć się przed wzrostem czynszu za wynajem biura?

Najemcę przed niechcianą podwyżką czynszu uchronić mogą odpowiednie zapisy wynegocjowane na etapie zawierania umowy najmu lokalu biurowego. Zabezpieczeniem przed wcześniej wspomnianą sytuacją może być wyłączenie w umowie najmu zapisów art. 685 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym „Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego“. Jeżeli wynajmujący lokal biurowy nie zgadza się na klauzulę wyłączającą powyższy zapis, alternatywnym rozwiązaniem jest określenie w treści umowy częstotliwości oraz dopuszczalnej granicy podwyżki czynszu.

Szukają Państwo biura w Warszawie?

Przygotujemy  dopasowaną do Państwa wymagań, przeanalizujemy zapisy umowy najmu i wesprzemy Państwa w negocjacjach najkorzystniejszych warunków.

tel. +48 22 164 78 28
e-mail: kontakt@vertigogroup.pl