Ubezpieczenie jest istotnym elementem umowy najmu powierzchni biurowej, które zmniejsza ryzyko związane z jej zawarciem. Ubezpieczenie chroni interesy dwóch stron stosunku najmu – zarówno najemcy biura, jak i wynajmującego. W przypadkach, których nie można przewidzieć, takich jak awaria czy wypadek, ubezpieczenie jest gwarancją, która umożliwia otrzymanie odszkodowania. Umowa najmu powierzchni biurowej sama w sobie nie jest zabezpieczeniem przed możliwymi wypadkami losowymi.

Umowa najmu powierzchni biurowej zazwyczaj obejmuje zobowiązanie obydwu stron do ubezpieczenia, które odnosi się do dwóch elementów: odpowiedzialności cywilnej oraz majątku. Od najemcy biura wymaga się najczęściej posiadania wymienionych wcześniej dwóch rodzajów ubezpieczeń. Ubezpieczenie wynajmującego zazwyczaj zawarte jest w , czyli de facto jego koszt pokrywany jest przez najemcę.

Przy negocjowaniu umowy najmu powierzchni biurowej ustala się stronę odpowiedzialną za ubezpieczenie, co pokrywa ubezpieczenie, na czyj koszt jest ono zawierane oraz skutki braku ubezpieczenia, mimo zobowiązania się do jego wykupienia. Należy pamiętać, żeby ubezpieczenie rozpoczynało się nie później niż w dniu przekazania lokalu biurowego i obowiązywało przez cały okres trwania najmu.

Ubezpieczenie jest szczególnie ważnym elementem umowy najmu z punktu widzenia interesów najemcy powierzchni biurowej, gdyż chroni ono najemcę przed ponoszeniem odpowiedzialności za zdarzenia, na które najczęściej nie ma wpływu. Przykładem może być zniszczenie powierzchni wspólnych lub pożar spowodowany przez kuriera lub gościa najemcy.

Szukasz biura dopasowanego do Twoich potrzeb w atrakcyjnej cenie?
Zapraszamy do kontaktu.

tel. +48 22 164 78 28
e-mail: kontakt@vertigogroup.pl

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, a przygotujemy dopasowaną do potrzeb Państwa firmy  o wynajęcia oraz doradzimy na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu biura.