Ubezpieczenie OC najemcy biura – gwarancja bezpieczeństwa Twojego mienia

Ubezpieczenie najemcy lub ubezpieczenie wynajmującego chroni interesy każdej ze stron transakcji. Ubezpieczenie OC najemcy jest istotnym elementem każdej umowy wynajmu biura, który niweluje ryzyko związane z jej zawarciem. Stanowi ono zabezpieczenie dla obydwu stron, najemcy powierzchni biurowej i jej wynajmującego. Chroni ono interesy każdego, kto wchodzi w stosunek najmu. W przypadku awarii, wypadku czy innych nieoczekiwanych zdarzeń, ubezpieczenie daje stronom umowy gwarancję i możliwość otrzymania odszkodowania. Warto pamiętać, że umowa najmu powierzchni biurowej sama w sobie nie jest zabezpieczeniem przed możliwymi wypadkami losowymi.

W standardowej umowie najmu powierzchni biurowej strony zazwyczaj zobowiązują się do ubezpieczenia odnoszącego się do dwóch podstawowych elementów: majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. Standardem na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym biurowych, jest, że od najemcy wymaga się zazwyczaj posiadania wspomnianych dwóch rodzajów ubezpieczeń. 

Umowa najmu lokalu biurowego

Ubezpieczenie wynajmującego zazwyczaj zawarte jest w opłatach eksploatacyjnych w umowie najmu powierzchni biurowej, czyli w praktyce jego koszt pokrywany jest przez najemcę. Podczas negocjacji umowy najmu biura, ważne jest ustalenie, doprecyzowanie tego, kto ubezpiecza, co pokrywa ubezpieczenie, kto za nie płaci oraz jakie będą skutki jego ewentualnego braku (pomimo zobowiązania się najemcy do jego wykupienia). Polisa OC najemcy biura jest w wielu przypadkach koniecznością. Niezmiernie ważne jest również, aby okres ochrony objęty ubezpieczeniem OC, rozpoczynał się nie później niż w dacie przekazania lokalu i obowiązywał przez cały okres trwania najmu powierzchni biurowej. 

Kiedy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym biurze?

Z pewnością warto przed podjęciem decyzji o wynajmie tradycyjnego biura skontrolować to, czy ubezpieczenie OC najemcy wynajmowanej powierzchni uwzględnia sytuację, która nas interesuje (a więc najem lokalu usługowego). Wielu ubezpieczycieli zabezpiecza się i precyzuje warunki obowiązywania ubezpieczenia w taki sposób, że ubezpieczenie OC podmiotu nie uwzględnia szkód powstałych w wyniku najmowania nieruchomości. Ubezpieczyciele nieraz wprowadzają do umowy ubezpieczeniowej OC podobną klauzulę, która niejako wyłącza ich z odpowiedzialności. Rzecz jasna podmiot ma prawo do zadbać o to, by jego ubezpieczenie miało szerszy zakres. 

Kolejną ważną kwestią do ustalenia podczas podpisywania ubezpieczenia jest jego wysokość. Suma gwarancyjna to kwota określający maksymalny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jako że ubezpieczenie OC najmującego biuro obejmuje szkody powstałe zarówno w najmowanym lokalu, jak i w lokalach z nim sąsiadujących, powinniśmy zadbać o to, aby uzgodniona w umowie suma gwarantowana odpowiadała hipotetycznym szkodom, które najemca lokalu mógłby spowodować. 

Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom – ubezpieczenie najemcy powierzchni biurowej

Rozpatrując kwestię ryzyka najemcy lokalu biurowego związanego z umową najmu, ubezpieczenie wydaje się być szczególnie istotnym elementem, ponieważ standardem jest, że to właśnie najemca biura jest obarczony odpowiedzialnością i konsekwencjami wielu zdarzeń, na które de facto nie ma wpływu. Przykładem może tu być zniszczenie części wspólnych budynku biurowego czy zaprószenie ognia przez pracownika, kuriera czy gościa najemcy.

Warto pamiętać, że pomimo wszelkich starań, inwestycji w systemy alarmowe i inne zaawansowane zabezpieczenia, nie można wykluczyć pojawienia się problemów. Wypadki zdarzyć mogą się w każdym miejscu, nawet tym najlepiej chronionym. Ubezpieczenie OC najemcy wynajmowanej powierzchni to pewność, że cokolwiek się wydarzy, nie zostaniemy z problemem sami. Bezpieczeństwo lokalu biurowego powinno być więc priorytetem każdego przedsiębiorcy, a także posiadacza powierzchni do wynajęcia. 


Zadzwoń do nas, aby poznać najnowsze i najciekawsze oferty biur do wynajęcia w Warszawie:

Tel: +48 22 164 78 28
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl