Podczas przygotowania oferty dla klientów- najemców za każdym razem sprawdzamy dostępność oferowanych biur.