1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www.vertigoproperty.pl
  2. Korzystanie z portalu vertigoproperty.pl jest bezpłatne i nie jest uzależnione od spełnienia żadnych warunków.
  3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa polskiego, niniejszym regulaminem oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw i interesów osób trzecich.
  4. Celem serwisu jest dostarczenie jego użytkownikom ogólnych informacji na temat rynku nieruchomości komercyjnych- w szczególności rynku powierzchni biurowych w Warszawie.
  5. Ogłoszenia publikowane w serwisie vertigoproperty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  6. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępu do jego zasobów i może w każdej chwili zawiesić jego działalność bez konieczności informowania o tym jego Użytkowników.
  7. Wypełniając formularz zamieszczony na portalu, Użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich gromadzenie oraz przetwarzanie stosownie do wymogów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Właściciel portalu podczas realizacji usług może korzystać z pomocy współpracujących z nim podmiotów gospodarczych, którzy uprawnieni będą do bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
  9. Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje prosimy o kierowanie na adres kontakt@vertigogroup.pl
  10. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.