Zmienił się właściciel wynajmowanego biura – i co dalej?

W przypadku pojawienia się nowego właściciela na skutek sprzedaży nieruchomości biurowej, wstępuje on w stosunek najmu. Sama treść umowy najmu powierzchni biurowej nie ulega zmianie, lecz nowy wynajmujący dysponuje prawem do wypowiedzenia umowy najmu przy zachowaniu terminów ustawowych, niezależnie od tych przewidzianych w umowie. W takim przypadku najemca lokalu biurowego może zostać zmuszony do wcześniejszego opuszczenia wynajmowanej powierzchni lub renegocjacji ustalonych wcześniej stawek czynszu. Najemca powierzchni biurowej posiada jednak prawo do żądania od właściciela, który zbył nieruchomość, naprawienia szkody związanej z koniecznością opuszczenia lokalu przed terminem zawartym w umowie.

Jak najemca lokalu biurowego może zabezpieczyć się przed taką sytuacją?

Najemca powierzchni biurowej w celu zabezpieczenia się przed omawianą sytuacją może podpisać umowę z tzw. datą pewną, przez uzyskanie urzędowego poświadczenia u notariusza lub zawrzeć umowę wynajmu biura w formie szczególnej, na przykład w formie aktu notarialnego. Dodatkowym atutem takiej umowy jest ujawnienie stosunku najmu lokalu biurowego w Księdze Wieczystej nieruchomości. Samo poświadczenie daty u notariusza chroni najemcę jedynie w przypadku, gdy przedmiot najmu – w tym wypadku lokal biurowy – został już wydany, a w sytuacji ujawnienia stosunku najmu w Księdze Wieczystej będzie on skuteczny wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości, nawet jeżeli lokal biurowy nie został wydany najemcy. Umowy najmu powierzchni biurowej w formie aktu notarialnego lub umowy z podpisem notarialnie poświadczonym powinny być brane pod uwagę w szczególności przy umowach przednajmu powierzchni biurowej (tzw. pre-lease), w których do przekazania przedmiotu najmu dochodzi dopiero po kilku miesiącach lub latach od podpisanej umowy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, a przygotujemy dopasowaną do potrzeb Państwa firmy  do wynajęcia oraz doradzimy na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu biura.
Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 22 164 78 28
e-mail: kontakt@vertigogroup.pl