Kultura pracy – czym jest i dlaczego jest tak ważna

Termin savoir vivre to w wolnym tłumaczeniu – wiedzieć jak żyć. Odnosi się on przede wszystkim do sposobu przebywania z innymi ludźmi. W pewnym sensie jest to zestaw reguł, które wyznaczają pewne standardy zachowania. I choć znajdziemy takie zasady, które wydadzą się nam przestarzałe, to należy pamiętać, iż część z nich bezustannie obowiązuje w świecie biznesu, ale nie tylko. Przejawianie kultury osobistej w miejscu pracy tworzy dobrą atmosferę i buduje pozytywne relacje między pracownikami.

Savoir vivre w biurze i poza nim

Savoir vivre w pracy biurowej służy nie tylko poprawie stosunków panujących w teamach. Wysoka kultura osobista przyda się nam również w kontaktach z klientami. To, jak zwracamy się do potencjalnych czy obecnych kontrahentów, może mieć wpływ na ich lojalność oraz chęć współpracy.

Znajomość zasad pomaga również nam samym czuć się pewniej w miejscu pracy. Dzięki nim unikniemy wielu kłopotliwych sytuacji. Wiedza, kto komu podaje rękę na spotkaniu, to dowód na przydatność zasad savoir vivre’u w pracy biurowej. Poza tym już sam fakt, jak zaczynamy i kończymy treść wysyłanego maila, wiele o nas mówi. Dlatego też dobrze jest znać tzw. etykietę. Warto ją również wdrażać.

Co składa się na kulturę organizacyjną

Kultura organizacyjna firmy to coś więcej niż sam zestaw reguł, jak odnosić się do siebie wzajemnie. To z jednej strony wizytówka przedsiębiorstwa, które taką kulturę tworzy, lecz także sposób na wyróżnienie się spośród gąszczu innych firm na rynku. Jeśli jednak przyjrzymy się kulturom organizacyjnym większych firm, zauważymy, iż kładą one duży nacisk na stosunki międzyludzkie. I to zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Stanowią one niekiedy ilustrację wartości, które promuje dana organizacja.

Dzięki kulturze organizacji pracownicy otrzymują gotową informację m.in. na temat tego, jakie stosunki preferowane są wewnątrz spółki. Czy są one bardziej koleżeńskie, czy też bardziej formalne. Dzięki temu wiemy chociażby, w jaki sposób powinniśmy się do siebie zwracać, a jednocześnie, jak odnosić się do swoich przełożonych. Kultura organizacyjna może także regulować to, w jaki sposób prowadzi się dyskusję oraz przedstawia wzajemną krytykę. Określony zestaw zasad zachowania może także wskazywać pracownikom preferowany ubiór w miejscu pracy, czyli tzw. dress code.

Jak zachować się na spotkaniu biznesowym

Czasy pandemii spopularyzowały model spotkań online. Dlatego też powinniśmy pamiętać o stosowaniu zasad savoir vivre’u nie tylko podczas spotkań na żywo, lecz także za pośrednictwem komunikatorów. Niezależnie od formy spotkania, powinniśmy zwrócić uwagę na nasz ubiór. Powinien być on zgodny z kulturą naszej organizacji. Jeśli nie mamy wytycznych narzuconych przez pracodawcę, po prostu bądźmy schludni i starajmy się, aby żaden element naszego ubioru nie zwracał nazbyt uwagi drugiej osoby. Najpewniejszym stylem okaże się tutaj powszechny smart casual.

Zarówno pracę, jak i spotkania biznesowe powinniśmy zaczynać punktualnie. Nasze wystąpienia powinny być merytoryczne, jak również dobrze zorganizowane w czasie. Jeśli czas spotkania został wyznaczony na godzinę, nie powinniśmy go przedłużać. Zwłaszcza, gdy pracujemy w biurze i zaraz po naszym spotkaniu ktoś inny chce zająć salę konferencyjną.

Dobrym momentem na wymianę wizytówek jest początek lub koniec spotkania. Powinniśmy też zwrócić uwagę na formę powitania. Zazwyczaj osoba wyższa stanowiskiem wyciąga rękę. Jeżeli jednak nie brane są pod uwagę konkretne role w zawodowej hierarchii, wówczas przyjęte jest, aby kobieta pierwsza podała dłoń przy powitaniu, a kiedy różnice wieku są bardziej wyraźne, rękę podaje osoba starsza.

W rzeczywistości online równie ważne jest to, co dzieje się w tle, zaraz za naszymi głowami. Jeśli chcemy prezentować się poważnie podczas biznesowego spotkania, warto zadbać o porządek w miejscu, na które zostanie skierowana kamera naszego komputera. Wiele komunikatorów oferuje tzw. nakładki. Jeśli z różnych powodów nie chcemy pokazać, co dzieje się za naszymi plecami, możemy zastosować np. blur.

Savoir vivre w pracy w rozmowach z pracownikami i korespondencji mailowej

Nie da się ukryć, iż szeroko pojęta serdeczność to kluczowa sprawa dla zdrowej atmosfery zarówno w firmie, jak i poza nią. Dlatego też warto motywować pracowników do krzewienia pozytywnych emocji, wzajemnej pomocy, jak również poszanowania tego, co w każdym z nas indywidualne.

Szacunek do drugiej osoby powinien przejawiać się zarówno w luźnej rozmowie w kuchni, jak też w służbowej korespondencji na firmowej e-skrzynce. Warto zwrócić uwagę na to, z kim jesteśmy na “ty”, a z kim nie. Dobrze też pamiętać o tym przed spotkaniem z nowym klientem. Ponadto warto przejrzeć rekomendowane sposoby rozpoczynania oraz kończenia e-maili. To wiele mówi o nas samych, jak również o standardach panujących w danej organizacji.


Zapraszamy do kontaktu z Vertigo Property Group. Nasi brokerzy nieruchomości komercyjnych przedstawią aktualną ofertę biur do wynajęcia w Warszawie dopasowaną do potrzeb i specyfiki Państwa branży:

Tel: +48 22 164 78 28
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl