Co to jest zrównoważone budownictwo?

Najnowsze tendencje w budownictwie stawiają przede wszystkim na zrównoważone budownictwo, czyli zachowanie równowagi pomiędzy ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi aspektami. Jest to obecnie jeden z najważniejszych trendów proekologicznych na rynku nieruchomości komercyjnych zaraz obok ekologicznych rozwiązań w biurze, czyli less waste. Certyfikaty zrównoważonego budownictwa przyznawane są tym budynkom biurowym, które są przyjazne użytkownikowi i środowisku zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, czyli charakteryzuje je wysoka jakość, trwałość i nowoczesność stosowanych rozwiązań.

Certyfikacja nieruchomości komercyjnych pozwala wyróżnić deweloperem swoje najlepsze produkty na rynku. Im obiekt otrzymał wyższą ocenę w procesie certyfikacji, tym staje się bardziej atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i potencjalnych najemców powierzchni biurowych. Zainteresowanie zielonym budownictwem jest coraz większe, a popyt na zielone budynki będzie stale rósł, co ma związek z poszerzającą się świadomością ekologiczną wielu firm.

Systemy certyfikacji nieruchomości biurowych w Polsce

Na świecie istnieje kilkadziesiąt systemów certyfikacji nieruchomości komercyjnych. W odniesieniu do oferty nieruchomości biurowych na wynajem w Polsce, które z założenia mają spełniać kryteria zrównoważonego budownictwa, można wskazać następujące certyfikaty:

  • Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM),
  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED),
  • Duetsche Geselshaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB),
  • The EU Green Building Programme (GBP).

Najpopularniejsze w Polsce certyfikaty BREEAM oraz LEED łączy wiele cech wspólnych. Oba przyznawane są tym budynkom biurowym, które wyróżnia wysoka jakość i nowoczesność, a nacisk kładziony jest przede wszystkim na przyjazność środowisku. W systemie certyfikacji LEED wyróżnia się 7 głównych kategorii wraz z podkategoriami, które szczegółowo opisują standardy, jakie powinien spełniać dany obiekt, by został odznaczony certyfikatem. Poszczególne kategorie punktowane są w systemie zero-jedynkowym (TAK lub NIE), a niespełnienie choć jednego skutkuje brakiem możliwości uzyskania certyfikatu. Certyfikat LEED obejmuje wiele aspektów, takich jak: odpowiednie miejsce budowy, jakość powietrza czy lokalizacja.

Z kolei system BREEAM opiera się na systemie oceniającym (punkty), w którym poszczególne kryteria, takie jak jakość środowiska, rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych, dostęp do światła dziennego, dostępność transportowa itd. porównywane są do wartości wzorcowych. Poszczególne punkty są sumowane, a wynik podawany w procentach. W przypadku stopni certyfikacji do oceny budynków biurowych podstawą do otrzymania certyfikatu jest minimalna liczba punktów lub wymagany procent.

Powierzchnie biurowe z certyfikatem zrównoważonego budownictwa w Polsce

Ostatnie lata były okresem dynamicznego rozwoju budownictwa zrównoważonego w Polsce. Pod koniec 2016 roku 271 budynków biurowych w Polsce posiadało jeden lub więcej certyfikatów zrównoważonego budownictwa, co oznacza, że aż 57% nowoczesnej powierzchni biurowej objęte było systemem certyfikacji, z których najpopularniejszy był brytyjski system BREEAM. Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod kątem liczby przyznawanych certyfikatów, a prym wiedzie województwo mazowieckie, które posiada prawie 50% certyfikowanych obiektów, z czego znaczną część stanowią obiekty biurowe.

Warszawa to miasto, w którym powstaje najwięcej w tej części Europy budynków, w tym lokali biurowych na wynajem ubiegających się o certyfikat zrównoważonego budownictwa. Wiele firm doceniło już korzyści płynące z posiadania certyfikowanego biura, bo bez wątpienia użytkowanie biura przyjaznego ekologii i środowisku to w dzisiejszych czasach niebywały prestiż dla najemcy.


Prowadzimy także wynajem biur serwisowanych, coworkingowych na godziny w nowoczesnych biurowcach, które spełniają wszelkie wymagania ekologiczne. Zapraszamy do kontaktu wszystkich tych, którzy poszukują biura dopasowanego do potrzeb firmy w atrakcyjnej cenie.

Tel. +48 22 164 78 28
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl