Na jaki czas może być zawarta umowa najmu lokalu biurowego?

Czas na jaki zawierana jest umowa najmu powierzchni biurowej może być oznaczony lub nieoznaczony. Umowy na czas oznaczony zawierane są na ustalony okres lub do określonej daty, a wypowiedzenie jest możliwe tylko w przypadkach określonych ustawą lub w przypadkach określonych w umowie najmu biura. W przypadku umowy najmu powierzchni biurowej na czas nieoznaczony, która zapewnia stronom większą elastyczność postępowania, określić należy sposób i czas obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Wynajem biura na czas oznaczony lub nieoznaczony

Decyzja o zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej na czas oznaczony lub nieoznaczony powinna być rozpatrywana przez pryzmat wielu aspektów, które są charakterystyczne dla każdego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że zazwyczaj interesy wynajmującego i najemcy co do czasu trwania stosunku najmu powierzchni biurowej są rozbieżne. Podczas negocjacji zapisów w umowie najmu lokalu biurowego, warto zastanowić się jakie są faktyczne przesłanki stron transakcji dla wyboru oznaczonego lub nieoznaczonego okresu. Znajomość tych czynników znacząco przyczynić się może do zwiększenia skuteczności negocjacji i zabezpieczenia interesów stron umowy najmu komercyjnego.

Najemcy zależy na umowie na czas oznaczony.Najemcy zależy na umowie na czas nieoznaczony.
• Najemca przeprowadza remont lokalu lub wykonuje prace adaptacyjne; ważna jest dla niego amortyzacja wniesionych nakładów
• Dla najemcy istotna jest stałość adresu i lokalizacji ze względu na przyzwyczajenie klientów czy wizerunek firmy, np. przychodnia lekarska czy kancelaria prawna
• Najemcy zależy na stałej lub względnie stałej wysokości opłat czynszowych za wynajem biura
• Najemca nie wnosi znacznych nakładów na lokal
• Działalność najemcy nie wymaga stałości adresu
• Najemca liczy na możliwość obniżenia opłat czynszowych i zakłada możliwość znalezienia atrakcyjniejszego lokalu pod względem cenowym czy lokalizacyjnym
• Najemca nie jest pewien swojej pozycji na rynku i zakłada konieczność zmiany lokalu na mniejszy czy większy
• Najemca nie jest pewny swojej przyszłości i dopuszcza możliwość zmiany branży lub nawet zaprzestanie działalności
Wynajmującemu zależy na umowie na czas oznaczony.Wynajmującemu zależy na umowie na czas nieoznaczony.
• Wynajmujący przystosowuje lub partycypuje w kosztach przystosowania lokalu
• Lokal wynajmowany jest na działalność, która po zmianie najemcy wymaga znacznych nakładów
• Zakup lokalu jest kredytowany i Wynajmującemu zależy na stałości wpływów
• Wynajmujący ma określoną strategię wynajmowania i zawiera podobne umowy z wszystkimi najemcami
• Wynajmujący chce zapewnić sobie przez określony czas stały poziom czynszu
• Wynajmujący nie jest pewien jak długo utrzyma uprawnienie dysponowania lokalem
• Wynajmujący chce mieć swobodę wypowiedzenia umowy w przypadku znalezienia atrakcyjniejszego najemcy
• Wynajmujący z różnych względów nie jest pewien co do długotrwałej możliwości wynajmowania lokalu biurowego

Agencja nieruchomości komercyjnych Vertigo Property Group to zespół profesjonalnych brokerów z bogatym doświadczeniem na rynku nieruchomości biurowych. Poprowadzimy dla Państwa proces skutecznych negocjacji, który zapewni najlepsze rozwiązania w zakresie najmu powierzchni biurowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z nami:

Tel. +48 22 164 78 28
E-mail: kontakt@vertigoproperty.pl